Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Khuyến lần thứ VIII

Tin theo lĩnh vực Văn hóa, xã hội  
Xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Khuyến lần thứ VIII
Ban Tổ chức Giải thưởng văn học nghệ thuật (VHNT) Nguyễn Khuyến tỉnh Hà Nam vừa ban hành Kế hoạch số 158/KH-BTC về việc xét tặng Giải thưởng VHNT Nguyễn Khuyến tỉnh Hà Nam lần thứ VIII.

Giải thưởng VHNT Nguyễn Khuyến của tỉnh Hà Nam được tổ chức 05 năm một lần, trao cho các tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật có chất lượng cao về tư tưởng, nội dung nghệ thuật, thể hiện sự tìm tòi, sáng tạo, có bản sắc dân tộc, bản sắc quê hương.

Giải thưởng nhằm động viên, khích lệ ghi nhận những đóng góp tích cực của các văn nghệ sỹ Hà Nam và những người hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, văn học nghệ thuât vào sự phát riển kinh tế - văn hoá - xã hội của tỉnh Hà Nam; đánh giá khái quát các hoạt động sáng tạo về văn học nghệ thuật trong 05 năm qua, đánh giá hiệu quả tác dụng tích cực của văn hoá, văn nghệ trong đời sống xã hội, gắn với ý thức trách nhiệm công dân - nghệ sỹ với quê hương, đất nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Ban Tổ chức nhận đăng ký tác phẩm, công trình VHNT tham dự giải thưởng trước ngày 25/12/2021.

Dự kiến thời gian công bố, ban hành các Quyết định công nhận giải thưởng và tổng kết, trao giải sẽ được tổ chức vào dịp 30/4/2022./.​