Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xét tuyển viên chức Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hà Nam

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Xét tuyển viên chức Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hà Nam

Ngày 21/01/2021, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 172/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch Xét tuyển viên chức Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam đăng tải Quyết định và các văn bản liên quan. Xem chi tiết tại đây​!​