Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ý nghĩa Ngày Sách Việt Nam

Tin theo lĩnh vực Ngày sách Việt Nam  
Ý nghĩa Ngày Sách Việt Nam
Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong mỗi cộng đồng và toàn xã hội.

ngay_hoi_sach-08_30_55_292.jpg

Ngày hội sách 2019 diễn ra tại Thư viện quốc gia. Ảnh: hanoimoi.com.vn

Sự ra đời của Ngày Sách Việt Nam có ý nghĩa sâu sắc. Ngày 21/4/1927 cuốn sách cách mạng đầu tiên: "Đường Kách mệnh" của Chủ tịch Hồ Chí Minh được xuất bản. Việc chọn Ngày Sách Việt Nam gắn với một tác phẩm nổi tiếng của Người càng làm cho sự kiện có cội nguồn lịch sử. Bên cạnh đó, Ngày Sách Việt Nam về thời điểm lại rất gần với Ngày sách và Bản quyền Thế giới (23/4) như một sự hội nhập văn hóa đọc Việt Nam với văn hóa đọc của nhân loại, hấp dẫn, lôi cuốn độc giả tìm đến sách và đọc sách.

Nhân Ngày Sách Việt Nam, nhất là việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang lan rộng trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân cũng cần tóm tắt đôi điều về cuốn sách "Đường Kách mệnh". Đây là tác phẩm tập hợp các bài giảng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc (bí danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh) tại các lớp huấn luyện cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tổ chức tại Quảng Châu (Trung Quốc) trong những năm 1925 - 1927. Bộ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức tập hợp lại và xuất bản thành sách, ngày 21/4/1924. Tác phẩm viết bằng tiếng Việt, được in bởi những người thợ in Việt Nam.

Với cách viết súc tích, ngắn gọn dễ hiểu, cuốn sách "Đường Kách mệnh" chứa đựng ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn, đến nay còn vẹn nguyên giá trị, liên tục được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản, phát hành rộng rãi. Đặc biệt, cuốn sách trở thành một trong 5 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh được công nhận là Bảo vật quốc gia.

Sau khi xuất bản, cuốn sách “Đường Kách mệnh" được bí mật đưa về Việt Nam bằng đường bộ và đường thủy. Một ngả là do chính đồng chí Nguyễn Lương Bằng (sau này là Phó Chủ tịch nước) đưa sách về giao cho ông Nguyễn Văn Hoan - cán bộ chủ chốt Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tỉnh Nam Định, tại ngôi nhà số 191 phố Hàng Cấp, thành phố Nam Định. Từ đây nhiều bản "Đường Kách mệnh" được phân phối cho các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình.

Tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc có sức hấp dẫn lớn đối với các hội viên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tỉnh Hà Nam, được chuyền tay nhau đọc. Đặc biệt, tháng 4/1928, Kỳ bộ Việt Nam Cách mạng Thanh niên Bắc Kỳ đã cử đồng chí Trịnh Đình Cửu mở lớp huấn luyện chính trị cho cán bộ chủ chốt của hai tỉnh Hà Nam, Nam Định tại địa điểm bí mật ở Nam Định. 

Cuốn "Đường Kách mệnh" là tài liệu giảng dạy và học tập chủ yếu của lớp. Sau lớp học, cán bộ chủ chốt của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tỉnh Hà Nam đã truyền đạt nội dung cuốn sách cho nhiều hội viên, nâng cao nhận thức lý luận cách mạng giải phóng dân tộc, giai cấp. Đó là tiền đề, cơ sở cho việc thành lập các chi bộ cộng sản ở 6 huyện, thị xã, tiến tới thành lập Tỉnh ủy lâm thời và Đảng bộ tỉnh Hà Nam./.

Theo Báo Hà Nam điện tử