Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban CHQS thị xã Duy Tiên phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2020 với chủ đề “dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Ban CHQS thị xã Duy Tiên phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2020 với chủ đề “dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”
Sáng ngày 13/01/2020, Ban CHQS thị xã Duy Tiên phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2020.

Tại buổi lễ phát động, đại diện các lực lượng vũ trang của thị xã Duy Tiên đã ký giao ước thi đua với nội dung: tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, chất lượng huấn luyện, tổ chức tốt các hội thi, hội thao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; Thực hiện hiệu quả ba khâu đột phá, trọng tâm đột phá về tổ chức, biên chế theo hướng tinh gọn, mạnh, ưu tiên đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ A2; Đẩy mạnh phong trào thi đua huấn luyện giỏi theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc". Đồng thời, thực hiện tốt phong trào thi đua ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác, cuộc vận động “quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông".

Đại diện các lực lượng vũ trang của thị xã Duy Tiên đã ký giao ước thi đua 
 

Cũng từ ngày 13 đến 16/01, Ban CHQS thị xã Duy Tiên tập huấn cho cán bộ lực lượng thường trực Dân quân tự vệ năm 2020 nhằm nâng cao trình độ, năng lực tổ chức chỉ huy, điều hành của đội ngũ cán bộ các cơ quan, đơn vị. Thống nhất một số nội dung, văn bản mới ban hành và phương pháp tổ chức huấn luyện làm cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự , quốc phòng địa phương trong thời gian tới./. 

 

Ánh Tuyết – Quang Huy