Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Đại diện HĐQT ngân Hàng Chính sách Duy Tiên đánh giá kết quả năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Ban Đại diện HĐQT ngân Hàng Chính sách Duy Tiên đánh giá kết quả năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
Ban Đại diện Hội Đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Duy Tiên tổ chức phiên họp Quý 4 đánh giá kết quả năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Trương Quốc Việt – Phó Chủ tịch UBND – Trưởng Ban Đại diện Ngân hàng CSXH thị xã dự, phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Năm 2019, Ban đại diện ngân hàng CSXH thị xã đã triển khai thực hiện hiệu quả các Chỉ thi, Nghị quyết của HĐQT và của Ban Đại diện HĐQT cùng cấp. Tổ chức kiểm tra 10 xã, 37 lượt hội cấp xã, phường, 37 lượt tổ tiết kiệm và vay vốn, trên 260 lượt hộ vay vốn. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện tốt các chương trình tín dụng ưu đãi, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Doanh số cho vay đạt gần 121 tỷ đồng, tăng trên 18 tỷ đồng so với năm 2018 với 3.519 hộ được vay, doanh số thu nợ đạt gần 81,2 tỷ đồng, tổng dư nợ trên 325,2 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 13,7%. Trong hoạt động ủy thác, phòng giao dịch đã kết hợp chặt chẽ các hội đoàn thể tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn, đôn đốc hộ vay trả nợ đến hạn và quá hạn. Đến nay dư nợ ủy thác thông qua các hội đoàn thể là trên 324,2 tỷ đồng, với 233 tổ tiết kiệm và vay vốn. Cũng trong năm phòng giao dịch đã huy động tiền gửi tiết kiệm được trên 48 tỷ đồng, đạt 119% kế hoạch. Tổ chức tốt lịch giao dịch cố định tại các điểm giao dịch xã, phường.

Năm 2020, Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng, kế hoạch huy động nguồn vốn được giao; Nâng cao chất lượng tín dụng, giảm tỷ lệ nợ quá hạn, phấn đấu 100% nợ đến hạn được thu hồi; Tích cực củng cố và nâng cao chất lượng họat động các tổ tiết kiệm và vay vốn, nâng cao chất lượng ủy thác của các hội đoàn thể; Thực hiện tốt công tác trực giao dịch tại xã, phường, duy trì tốt hình thức huy động tièn gửi định kỳ hàng tháng; Phối hợp các tổ chức hội đoàn thể tăng cường kiểm tra giám sát, quản lý, hướng dẫn người vay sử dụng vốn vay hiệu quả, trả nợ, trả lãi đùng hạn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Quốc Việt – Phó Chủ tịch UBND – Trưởng Ban Đại diện Ngân hàng CSXH biểu dương kết quả Ban Đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng CSXH đạt được trong năm 2019, đó là đã làm tốt công tác huy động nguồn vốn, công tác kiểm tra giám sát, rà soát cho vay đúng đối tượng, thành phần. Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng đến các tầng lớp nhân dân; Thực hiện tốt việc kiểm soát nợ không để xảy ra nợ quá hạn phải xử lý. Các xã, phường chỉ đạo thôn, xóm, tổ dân phố làm tốt việc bình xét hộ nghèo, hộ được vay vốn đảm bảo công bằng, phối hợp Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội làm tốt công tác vốn vay tại các điểm giao dịch./.

Thùy Hương