Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên: 81 người trúng tuyển xét tuyển đặc cách giáo viên thuộc các cấp học

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Duy Tiên: 81 người trúng tuyển xét tuyển đặc cách giáo viên thuộc các cấp học
Ngày 10/01/2020, Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên ban hành thông báo số 05/TB-UBND Kết quả xét tuyển đặc cách giáo viên: THPT hạng III, THCS hạng III, Tiểu học hạng IV, Mầm non hạng IV năm 2019

Theo Thông báo này, toàn huyện có 81 người trúng tuyển xét tuyển đặc cách giáo viên thuộc các cấp học. Cụ thể: 46 giáo viên cấp Mầm non; 14 giáo viên cấp Tiểu học; 15 giáo viên cấp THCS; 6 giáo viên cấp THPT (thuộc Trung tâm Giáo dục Nghê nghiệp – Giáo dục Thường xuyên). Danh sách cụ thể được niêm yết công khai tại phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

Toàn văn Thông báo số 05/TB-UBND ngày 10/01/2020 của UBND huyện tại tại đây: TB số 05


Hoàng Hồng (TH)