Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên: Thông báo tuyển dụng 219 giáo viên cho các cấp học: THCS hạng III, Tiểu học hạng IV, Mầm non hạng IV năm 2019

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Duy Tiên: Thông báo tuyển dụng 219 giáo viên cho các cấp học: THCS hạng III, Tiểu học hạng IV, Mầm non hạng IV năm 2019
Ngày 10/01/2020, Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên ban hành thông báo số 06/TB-UBND thông báo chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên theo trình tực của các trường học thuộc UBND huyện Duy Tiên

 

Theo đó, trên cơ sở Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 06/12/2019 của UBND huyện; năm 2019, huyện Duy Tiên thực hiện xét tuyển theo trình tự 219 giáo viên thuộc các cấp học. Cụ thể: 20 giáo viên THCS hạng III; 30 giáo viên tiểu học hạng IV và 160 giáo viên mầm non hạng IV.

Lịch thu hồ sơ xét tuyển kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút ngày 15/01/2020./.

Dưới đây là toàn văn Thông báo số 06/TB-UVND ngày 10/01/2020 kèm theo Biểu số lượng xét tuyển theo trình tự giáo viên THCS hạng III; giáo viên tiểu học hạng IV và giáo viên mầm non hạng IV: Thông báo số 06


Hoàng Hồng (TH)