Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Duy Tiên thông báo Tuyển dụng giáo viên: Trung học phổ thông hạng III, Trung học cơ sở hạng III, Tiểu học hạng ...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Huyện Duy Tiên thông báo Tuyển dụng giáo viên: Trung học phổ thông hạng III, Trung học cơ sở hạng III, Tiểu học hạng IV, Mầm non hạng IV năm 2019
Ngày 08/12/2019, UBND huyện Duy Tiên ban hành Thông báo số 98/TB-UBND giáo viên Trung học phổ thông hạng III, giáo viên Trung học cơ sở hạng III, giáo viên Tiểu học hạng IV, giáo viên Mầm non hạng IV huyện Duy Tiên năm 2019

Dưới đây là toàn văn Thông báo tuyển dụng số 98: Tải Thông báo số 98 tại đây.pdf

 


baochinhphu.vn