Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện ủy Duy Tiên quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW và quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Huyện ủy Duy Tiên quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW và quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị
Chiều ngày 09/12/2019, Huyện ủy Duy Tiên tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW; Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 25-HD/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy tới các điểm cầu phòng họp trực tuyến tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu phòng họp trực tuyến của huyện

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Sơn - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy quán triệt, triển khai các nội dung của Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Hướng dẫn số 25-HD/HU ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT-TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

Đ/c Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị

Tiếp đó, đồng chí Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.
 

Đ/c Nguyễn Đức Vượng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Vượng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các chi, đảng bộ từ huyện tới cơ sở cần tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 tới từng đảng viên xong trước 30/12/2019; Giao UBND huyện chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị xong trước ngày 05/01/2020. Đối với thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị cần chú ý trong công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự cần đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, đúng quy định;tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đề cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Trên cơ sở Hướng dẫn số 25-HD/HU ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị các chi, đảng bộ cở sở cần nghiên cứu, triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định; Chú ý đoàn kết, bảo vệ chính trị nội bộ. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm…./.

 Tin&ảnh: Hoàng Hồng