Thứ 2, 02/12/2019:
Sáng
Chiều14:00 - 17:00
Hội nghị thống nhất các ý kiến, kiến nghị của cử tri và một số nội dung khác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội đồng nhân dân huyệnThường trực Huyện ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND, Trưởng, phó các Ban HĐND; Chủ tịch UBMTTQ, Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND, Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyệnPhòng họp UBND huyện (tầng 2)
Thứ 3, 03/12/2019:
Sáng
Chiều
Thứ 4, 04/12/2019:
Sáng07:30 - 11:30
Kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội đồng nhân dân tỉnhĐ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyệnHội trường UBND tỉnh
Chiều
Thứ 5, 05/12/2019:
Sáng
Chiều
Thứ 6, 06/12/2019:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 07/12/2019:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 08/12/2019:
Sáng
Chiều