Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch công tác của UBND huyện Duy Tiên từ ngày 29/07/2019 đến ngày 04/08/2019

Thông tin chỉ đạo, điều hành Lịch Công Tác của UBND huyện  
Lịch công tác của UBND huyện Duy Tiên từ ngày 29/07/2019 đến ngày 04/08/2019NgàySángChiều
Thứ hai
29/07/2019
  
Thứ ba
30/07/2019
  
Thứ tư
31/07/2019
  
Thứ năm
01/08/2019
  
Thứ sáu
02/08/2019
  
Thứ bảy
03/08/2019
  
Chủ nhật
04/08/2019

  

 


duytien.gov.vn