Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 2291/QĐ-UBND 22/12/2017 V/v thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hà Nam​ UBND Tỉnh
2 3701/KH-UBND 22/12/2017 Tự kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2018​ UBND Tỉnh
3 50/2017/ QĐ-UBND 19/12/2017 V/v ban hành Quy chế thu thập quản lý khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam​ UBND Tỉnh
4 51/2017/ QĐ-UBND 19/12/2017 Mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm công tác quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, điều trị nghiện ma túy tại Trung tâm điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam​ UBND Tỉnh
5 52/2017/ QĐ-UBND 19/12/2017 Sửa đổi bổ sung Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2017-2020​ UBND Tỉnh
6 2081/ QĐ-UBND 30/11/2017 Công bố kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2017 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tỉnh Hà Nam​ UBND Tỉnh
7 462017/ QĐ-UBND 30/11/2017 Sửa đổi, bổ sung một số quy định về giá đất tại Bảng giá đất ban hành kèm theo QĐ số 50/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 và Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh​ UBND Tỉnh
8 2083/ QĐ-UBND 30/11/2017 V/v phê duyệt Đề án phát triển chăn nuôi bò sinh sản,bò thịt chất lượng cao tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2020 định hướng đến năm 2025​​ UBND Tỉnh
9 2046/ QĐ-UBND 28/11/2017 V/v thông qua phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Hà Nam​ UBND Tỉnh
10 3441/ KH-UBND 28/11/2017 Triển khai thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ​ UBND Tỉnh