Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

UBND các huyện, thành phố Huyện Bình Lục  
09/10/2015
Huyện Bình Lục vừa tổ chức hội nghị thẩm tra, đánh giá mức độ đạt được của từng tiêu chí Nông thôn mới đối với 3 xã: Đồng Du, Tràng An, Bối Cầu.
15/07/2004
Bình Lục là huyện Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến cống thực dân Pháp. Trong những năm qua tình hình kinh tế - xã hội của huyện đã có những bước phát triển khá vững chắc. Năng suất lúa đạt gần 11 tấn/ha/năm. Tiểu thủ công nghiệp làng nghề được duy trì và mở rộng. Hiện nay huyện đang phát triển nhiều trang trại sản xuất đa canh và trang trại chăn nuôi, đặc biệt là phát triển các làng chăn nuôi tập trung với quy mô lớn đảm bảo các yếu tố vệ sính môi trường. Đồng thời có nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, cung cấp thức ăn cho các trang trại;... tạo ra một vùng nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến đông lạnh phát triển… Đặc biệt Bình Lục là huyện có các di tích lịch sử - văn hóa như: trống đồng Ngọc Lũ, đền thờ danh nhân Nguyễn Khuyến, có núi Nguyệt Hằng, sông Châu Giang… trong tương lai sẽ là các điểm du lịch hấp dẫn.