Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Các ngành kinh tế Tài nguyên - Môi trường  
25/12/2015
Nhằm góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, và các kỹ năng về thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong các KCN trên địa bàn tỉnh, vừa qua, sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và thủ tục hành chính (QPPL và TTHC) lĩnh vực Môi trường, Đất đai và tài nguyên nước.
23/11/2015
Ngành Tài nguyên và Môi trường Hà Nam tham mưu UBND tỉnh quản lý 6 lĩnh vực: Đất đai, đo đạc bản đồ, khoáng sản, nước, khí tượng thuỷ văn, môi trường. Do vậy, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành cũng trên 6 lĩnh vực quản lý.
24/12/2014
Sáng ngày 23/12/2014, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển y tế cộng đồng (CCRD) tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề “Thúc đẩy trách nhiệm xã hội và sự tham gia của cộng đồng trong thực hiện công tác bảo vệ môi trường”.
22/08/2014
Ngành Tài nguyên và Môi trường được hình thành từ năm 2003, bao gồm các lĩnh vực: đất đai, khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước. Đó là các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của các tổ chức, cá nhân. Xác định rõ những khó khăn, thách thức, đặc biệt là đối với một ngành mới được thành lập, song được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, của UBND các huyện, thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động, tích cực, đoàn kết thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Kết quả đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào, có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.
06/03/2013
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị quyết 29/NQ-CP về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh Hà Nam.
06/09/2012
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn (Kim Bảng, Hà Nam) đã nghiên cứu thành công và đưa vào sử dụng hệ thống đốt rác thải nguy hại tại lò nung clinker. Đây được coi là một sáng kiến quan trọng góp phần bảo vệ môi trường, một kinh nghiệm hay để các công ty sản xuất xi măng khác trên địa bàn áp dụng.