Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin theo lĩnh vực Kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch HCM ra lời kêu gọi thi đua ái quốc  
13/06/2018
Ngày 11/6/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và giao lưu điển hình tiên tiến Tòa án hai cấp tỉnh Hà Nam.
11/06/2018
Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc". Cùng với cả nước, Đảng bộ, quân và dân Hà Nam tích cực thực hiện huấn thị của Người.
08/06/2018
Xã Hợp Thành, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên là nơi được Bác Hồ chọn tổ chức Đại hội chiến sỹ thi đua toàn quốc lần thứ nhất.
08/06/2018
Hội thảo kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, khẳng định giá trị bền vững của tư tưởng HCM trong bối cảnh hiện nay.
07/06/2018
Nhân dịp lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và tuyên dương các gương điển hình tiên tiến, sáng ngày 07/6/2018, tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ tỉnh Hà Nam (phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý) đã diễn ra lễ dâng hương để tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và sự hi sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ.
07/06/2018
Sáng ngày 07/6/2018, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và tuyên dương các gương điển hình tiên tiến.
07/06/2018
Sáng ngày 07/6/2018, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và tuyên dương các gương điển hình tiên tiến. Cổng Thông tin điện tử tỉnh xin đăng toàn văn bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang tại buổi lễ.
06/06/2018
Trong giai đoạn khó khăn, gian khổ, ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 11/6/1948, tại ATK Định Hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Lời kêu gọi của Người đã khơi dậy tinh thần yêu nước của toàn dân, tạo nên sức mạnh tinh thần và vật chất to lớn, đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
05/06/2018
Chiều ngày 05/6/2018, UBND tỉnh tổ chức tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).
04/06/2018
Phong trào thi đua phải thực sự thiết thực, đem lại lợi ích thiết thân, cụ thể cho đất nước, xã hội, con người; khơi dậy tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, tính tích cực chính trị - xã hội của nhân dân, của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, tạo động lực tinh thần, vật chất mới cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
04/06/2018
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị đồng chí, đồng bào, chiến sĩ cả nước tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện thật tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, đưa công tác thi đua gắn với công việc hằng ngày của mỗi người như Bác Hồ đã dạy.
28/05/2018
Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018), sáng nay, ngày 28/5 tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng TW tổ chức Triển lãm ảnh “70 năm Thi đua yêu nước”.
17/05/2018
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018); thiết thực chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác, sáng 16/5 Bộ CHQS tỉnh tổ chức tọa đàm với chủ đề: Cán bộ chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh khắc ghi lời Bác "Thi đua là yêu nước".
16/05/2018
Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, thực dân Pháp dã tâm dùng vũ lực hòng đặt lại ách thống trị trên đất nước ta một lần nữa. Trước vận mệnh đất nước đang ở tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” vì thù trong, giặc ngoài, nạn đói, nạn dốt hoành hành khắp nơi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức rõ việc động viên sức mạnh của toàn thể dân tộc Việt Nam là điều rất cần thiết để thực hiện nhiệm vụ cấp bách của cách mạng: xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, chống thực dân Pháp xâm lược, bài trừ nội phản, cải thiện đời sống nhân dân.
12
Previous Page 1-15 Next Page