Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
29/06/2020
Sáng ngày 29/6/2020, UBND thành phố Phủ Lý long trọng tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.
24/06/2020
Sáng ngày 24/6/2020, UBND huyện Kim Bảng tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.
28/02/2020
Sáng ngày 28/02/2020, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2019; phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2020.
12/12/2019
Sáng ngày 11/12/2019, Khối thi đua Kinh tế ngành (KTĐKTN) tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
23/01/2019
Sáng ngày 23/01/2019, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2018; phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2019.
16/03/2017
Chiều ngày 15/3/2017, Khối thi đua Kinh tế ngành tổ chức hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2017. Ông Trương Minh Hiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - lãnh đạo phụ trách thi đua Khối Kinh tế ngành dự và chỉ đạo hội nghị.
12
Previous Page 1-15 Next Page