Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thắng cảnh - Du lịch Các dịch vụ du lịch  
20/01/2015
Du lịch là một ngành kinh doanh cho lợi nhuận cao và tạo ra không ít công ăn việc làm cho người lao động. Tạo ra các sản phẩm du lịch, khai thác tài nguyên du lịch đã được các cấp, ngành của tỉnh quan tâm ngay từ những năm đầu tái lập tỉnh. Nhưng so với các tỉnh trong khu vực, Hà Nam không có sản phẩm du lịch đủ sức thu hút đông du khách. Đối với du lịch tâm linh tỉnh ta tuy có nhiều di tích gắn với các lễ hội nhưng hầu như giá lịch sử, văn hóa từ các lễ hội tạo nên hồn cốt của di tích đã mai một dần, có nơi mất hẳn, có nơi phục dựng nhưng chỉ được phần nào, không còn tính hấp dẫn đối với du khách. Đối với du lịch làng nghề, Hà Nam cũng có nhiều làng nghề truyền thống nhưng hoặc sản phẩm không còn phù hợp với xã hội hiện tại, hoặc do sự làm ăn đơn lẻ, không đủ sức ứng phó với sự biến động của cơ chế thị trường, các làng nghề cũng dần đi xuống. Các danh lam thắng cảnh một thời “vang bóng” như Kẽm Trống (Thanh Hải, Thanh Liêm), Bát cảnh sơn (Tượng Lĩnh, Kim Bảng), Nam thiên đệ nhị động Phúc Long (Kiện Khê, Thanh Liêm) cũng bị thời gian và con người tàn phá chỉ còn lại vết tích. Các di tích gắn với danh nhân nổi tiếng của tỉnh cũng có nhưng với sự đầu tư nửa vời, chưa được quan tâm xứng đáng cũng không phát huy được tác dụng.