Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

UBND các huyện, thành phố Huyện Lý Nhân  
07/12/2005
67 học viên là những cán bộ làm công tác tuyên giáo của các đảng bộ cơ sở trong toàn huyện tham gia lớp bồi dưỡng đã được giới thiệu, nghiên cứu, thảo luận 5 chuyên đề về: Công tác tư tưởng; Giáo dục lý luận chính trị; Tuyên truyền, cổ động, văn hoá; Công tác khoa giáo ở cơ sở; Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên
16/07/2004
Là huyện thuần nông của tỉnh Hà Nam với nhiều ngành nghề truyền thống, là quê hương của phong trào "hai tốt” , Lý Nhân có vị trí thuận lợi, có nguồn nhân lục dồi dào, ham học hỏi, chắc chắn đây sẽ là một địa chỉ đáng tin cậy, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.