Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch Chiến lược, định hướng phát triển  
19/12/2019
Ngày 13 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án Mở điểm hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (kèm theo Quyết định số 2758/QĐ-UBND).
09/10/2019
Ngày 18/9/2019, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1942/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019 - 2025”.
28/02/2018
Ngày 06/02/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 369/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chương trình phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Hà Nam.
20/01/2015
Quy hoạch chung xây dựng đô thị Duy Tiên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND huyện hoàn tất và chính thức được công bố. Theo đề án này, diện mạo đô thị Duy Tiên sẽ là đô thị loại III, đô thị công nghiệp, dịch vụ thương mại, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và là đô thị động lực của khu vực phía Bắc tỉnh với những phân vùng cụ thể phát triển mang tính đặc thù.
14/11/2014
Ngày 25/12/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1579/UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực nút giao thông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, QL21 mới Phủ Lý-Mỹ Lộc và đường nối 2 cao tốc (nút giao Liêm Tuyền). Việc quản lý quy hoạch nhằm hướng tới phát triển chuỗi đô thị phụ trợ cho cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, góp phần quan trọng chỉnh trang đô thị, bảo đảm an toàn giao thông và thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển.
11/09/2014
Ngày 23/7/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Duy Tiên, Bình Lục, Thanh Liêm, Kim Bảng để mở rộng địa giới hành chính thành phố Phủ Lý và thành lập các phường thuộc thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
11/09/2014
Quyết định số 863/2003/QĐ-UB của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về chính sách ưu đãi, khuyến khích, đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam.
12
Previous Page 1-15 Next Page