Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch  
28/12/2022
Ngày 21/12/2022, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh ban hành Kế hoạch số 135/KH-BCĐ về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023.
23/12/2022
Ngày 16/12/2022, Tỉnh ủy Hà Nam ban hành Kế hoạch số 99-KH/TU về việc thi tuyển chức danh Phó Tổng biên tập Báo Hà Nam.
18/11/2022
Ngày 07/11/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 67/2022/TT-BTC hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.
04/11/2022
Ngày 02/11/2022, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 2025/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Hóa đơn may mắn” trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022 và những năm tiếp.
06/10/2022
Sáng ngày 06/10/2022, UBND tỉnh tổ chức hội nghị họp Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050.
19/09/2022
Ngày 09/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1516/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
22/06/2022
Sáng ngày 22/6/2022, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Phủ Lý đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
01/06/2022
Ngày 27/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 769/QĐ-UBND phê duyệt phương án bảo hộ đê trọng điểm năm 2022, tỉnh Hà Nam.
05/05/2022
Ngày 26/4/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 530/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam năm 2022.
05/05/2022
Ngày 22/4/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 527/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2030.
05/05/2022
Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2385/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam năm 2022.
05/05/2022
Ngày 25/4/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 528/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 -2025.
18/03/2022
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 150/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chiến lược hiện thực hóa định hướng Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII, trong đó quá trình tái cơ cấu nông nghiệp cần gắn chặt hơn với xây dựng nông thôn mới (NTM), thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững gắn với những cơ hội về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thị trường.
12
Previous Page 1-15 Next Page