Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Nam  
23/05/2023
Ngày 22/5/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1726/VPUB-HCCKSTT về việc công khai hồ sơ trễ hạn tháng 4/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.
25/09/2021
Ngày 24/9/2021, Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Công văn số 2247/VPUB-TTPVHCC về việc Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đang tải toàn văn Công văn.
1234
Previous Page 1-15 Next Page