Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Các sở ban ngành Sở Xây dựng  
29/10/2015
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1261/UBND-GTXD ngày 15/10/2015 v/v tham mưu giải quyết đề nghị của UBND thị trấn Đồng Văn, Sở Xây dựng đã tổ chức hội nghị với sự tham gia của Sở Tài nguyên & Môi trường, UBND huyện Duy Tiên, UBND Thị trấn Đồng Văn và Công ty Cổ phần phát triển Hà Nam.
15/07/2004