Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

22/05/2021
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam trân trọng giới thiệu tiểu sử tóm tắt của đồng chí Trần Xuân Dưỡng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
22/05/2021
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam trân trọng giới thiệu Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Trần Thị Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Hà Nam, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 -2026.
22/05/2021
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam trân trọng giới thiệu tiểu sử tóm tắt của đồng chí Nguyễn Đức Vượng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
22/05/2021
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam trân trọng giới thiệu Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
21/05/2021
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam trân trọng giới thiệu Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Đặng Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam, Ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 -2026.
21/05/2021
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam đăng tải chương trình hành động ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của đồng chí Phạm Hồng Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Duy Tiên.
21/05/2021
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam đăng tải chương trình hành động ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam.
21/05/2021
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam đăng tải chương trình hành động ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của đồng chí Phạm Hồng Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kim Bảng.
21/05/2021
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam đăng tải chương trình hành động ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
21/05/2021
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam trân trọng giới thiệu Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Lê Hồng Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 -2026.
21/05/2021
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam trân trọng giới thiệu Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Đinh Văn An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 -2026.
21/05/2021
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam trân trọng giới thiệu Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý - Ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
21/05/2021
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam trân trọng giới thiệu Tiểu sử tóm tắt của Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam - Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV; ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026.
21/05/2021
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam đăng tải chương trình hành động ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của đồng chí Đào Đình Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam.
21/05/2021
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam trân trọng giới thiệu Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Đào Đình Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 -2026.
123
Previous Page 1-15 Next Page