Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Các sở ban ngành Sở Tư pháp  
23/01/2016
Sáng ngày 22/01/2016, tại Sở Nội vụ diễn ra hội nghị đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2015.
22/01/2016
Sáng ngày 22/01/2016, tại xã Tiên Phong, huyện Duy Tiên, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị đối thoại với công dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính, quy định hành chính phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.
10/10/2015
Ngày 28/05/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2015/NĐ-CP quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2015.
15/07/2004