Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Các sở ban ngành Sở Y tế  
11/12/2015
Hiện nay, đội ngũ y tế thôn, xóm đóng một vai trò rất quan trọng trong công tác chăm sóc sức khoẻ (CSSK) cho nhân dân. Đây là lực lượng đi đầu và là tuyến y tế trực tiếp, gần dân nhất trong việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia, giúp nhân dân phòng chống các loại dịch bệnh, đảm bảo cho mọi người dân được chăm sóc sức khoẻ, góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.
15/10/2015
Sáng ngày 15/10/2015, Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Sở Y tế Hà Nam tổ chức hội thảo xây dựng kế hoạch phòng chống bệnh không lây nhiễm và sức khỏe tâm thần tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 - 2020.