Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Dự án đầu tư đang chuẩn bị triển khai  
01/12/2022
Ngày 24/11/2022, Sở Y tế ban hành Quyết định số 647/QĐ-SYT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng cho các đơn vị trong Ngành Y tế năm 2022
29/11/2022
Ngày 25/11/2022, Sở Y tế ban hành Quyết định số 650/QĐ-SYT về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện Gói thầu số 03: Thẩm định Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng của các đơn vị trong Ngành Y tế năm 2022.
31/05/2022
Sáng ngày 31/5/2022, tại Thửa đất TH13 thuộc Khu Đại học Nam Cao, Tập đoàn FPT tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án Tổ hợp giáo dục FPT Unishool Hà Nam.
12/11/2021
Ngày 03/11/2021, Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 543/QĐ-SYT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế tập trung năm 2021.
22/10/2014
Ngày 17/9/2014, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 981/QD-UBND về việc phê duyệt dự án "Đầu tư xây dựng san nền, hạ tầng kỹ thuật mở rộng cụm công nghiệp Kiện Khê I, huyện thanh Liêm"
12
Previous Page 1-15 Next Page