Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy  
21/04/2023
Sáng ngày 21/4/2023, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị (mở rộng) tiếp tục kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
15/03/2023
Sáng ngày 15/3/2023, tại hội trường Tỉnh ủy, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Kim Bảng về kết quả kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.
15/03/2023
Chiều ngày 15/3/2023, tại hội trường Tỉnh ủy, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Lý Nhân về kết quả kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Thị Thủy -Ủy viên Trung ương Đảng -Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí: Đinh Thị Lụa -Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
28/02/2023
Sáng ngày 28/02/2023, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cho ý kiến, cho chủ trương các nội dung về công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, công tác tổ chức cán bộ theo thẩm quyền.
15/12/2022
Ngày 05/12/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
02/12/2022
Sáng ngày 02/12/2022, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp tục hội nghị thảo luận, cho chủ trương các nội dung về phát triển kinh tế - xã hội và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. Đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị theo hình thức trực tuyến.
15/11/2022
Sáng ngày 15/11/2022, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
27/10/2022
Chiều ngày 27/10/2022, bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc với đại biểu cử tri phường Lam Hạ (thành phố Phủ Lý) trước kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
07/09/2022
Chiều 6/9, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị Ban chỉ đạo (BCĐ) chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các thông báo, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy là thành viên BCĐ.
02/08/2022
Sáng ngày 02/8/2022, tại hội trường UBND tỉnh, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thường lệ giữa năm 2022. Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ tám - kỳ họp giữa năm 2022 HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh.
13/07/2022
Sáng ngày 13/7, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội (ĐH) Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết ĐH Đảng bộ các đảng ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025.
28/06/2022
Chiều ngày 27/6/2022, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị lần thứ 15, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Tỉnh uỷ.
24/06/2022
Sáng ngày 24/6/2022, tại hội trưởng Tỉnh ủy, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tiếp tục hội nghị nghe các báo cáo thuộc thẩm quyền.
14/03/2022
Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh với các địa phương ngày 05/3/2022
25/02/2022
Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 22/02/2022
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page