Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy  
17/07/2024
Chiều ngày 16/7/2024, Kỳ họp thứ mười tám HĐND tỉnh khóa XIX tiếp tục chương trình làm việc. Trong phiên họp này, HĐND tỉnh chia tổ thực hiện nội dung thảo luận tổ về các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.
16/07/2024
Sáng ngày 16/7/2024, tại hội trường UBND tỉnh, Kỳ họp thứ mười tám, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 chính thức khai mạc.
05/07/2024
Sáng 5/7, Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tiếp tục chương trình làm việc với nội dung: nghe Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ban Cán sự (BCS) Đảng UBND tỉnh giải trình đối với các ý kiến thảo luận tại tổ (chiều 4/7).
04/07/2024
Chiều 4/7, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 27, cho ý kiến dự thảo đề cương chi tiết: Báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX; đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và các nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
03/07/2024
Tiếp tục chương trình hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, sáng 3/7, BTV thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo của Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN); công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và các nội dung quan trọng khác theo quy chế làm việc. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.
02/07/2024
Sáng 2/7, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cho ý kiến, cho chủ trương đối với các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, đại diện một số sở, ngành, địa phương liên quan.
11/06/2024
Chiều 11/6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giải trình đối với lãnh đạo UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện Thông báo số 08/TB-TTHĐND ngày 27/4/2023 về công tác quản lý nhà nước đối với các nhà máy nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh.
23/05/2024
Sáng ngày 23/5/2024, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; họp phiên thường kỳ HĐND tỉnh tháng 5/2024. Đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
20/05/2024
Sáng 20/5, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị gắn với tổng kết Chỉ thị số11-CT/TU ngày 20/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay và tổng kết thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng.
06/04/2024
Chiều ngày 05/4/2024, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tiếp tục thảo luận tập trung về kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024 và cho ý kiến, chủ trương các nội dung theo thẩm quyền. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.
05/04/2024
Sáng ngày 05/4/2024, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các kết luận của Bộ Chính trị; thảo luận kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024 của Tỉnh ủy; cho ý kiến, cho chủ trương về nội dung kinh tế - xã hội; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.
15/03/2024
Chiều ngày 14/3/2024, tại huyện Bình Lục, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban lần thứ 6, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
26/01/2024
Chiều 25/01, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì hội nghị Thường trực Tỉnh ủy làm việc với một số doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.
26/01/2024
Ngày 25/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cho ý kiến, cho chủ trương các nội dung về KT-XH và các nội dung quan trong khác theo thẩm quyền. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
20/12/2023
Chiều ngày 20/12/2023, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page