Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

14/05/2021
Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026, đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội và HĐND tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải chương trình hành động của các ứng cử viên nếu trúng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026.
14/05/2021
Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026, đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội và HĐND tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải chương trình hành động của các ứng cử viên nếu trúng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026.
14/05/2021
Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026, đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội và HĐND tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải chương trình hành động của các ứng cử viên nếu trúng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026.
10/05/2021
Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời để cử tri và nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào Quốc hội và HĐND tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam đăng tải chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 Trương Quốc Huy.
10/05/2021
Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội và HĐND tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam đăng tải chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 Trần Thị Hiền.
10/05/2021
Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội và HĐND tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam đăng tải chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 Nguyễn Quốc Hùng.
10/05/2021
Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội và HĐND tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam đăng tải chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 Phạm Hùng Thắng.
07/05/2021
Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội và HĐND tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam đăng tải Chương trình hành động của các ứng cử viên nếu trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.
07/05/2021
Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội và HĐND tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam đăng tải Chương trình hành động của các ứng cử viên nếu trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.
06/05/2021
Sáng ngày 06/5/2021, tại hội trường UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 02 để những người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử. Đây là hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử được thông qua hình thức trực tuyến với các địa phương thuộc đơn vị bầu cử số 02. Hội nghị được thực hiện trong điều kiện đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.
06/05/2021
Chiều ngày 06/5/2021, tại hội trường UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 1 để những người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử. Đây là hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử được thông qua hình thức trực tuyến với các địa phương thuộc đơn vị bầu cử số 1. Hội nghị được thực hiện trong điều kiện đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.
05/05/2021
Ngày 27/4/2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, đã ký ban hành Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo đó, tỉnh Hà Nam có 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 02 đơn vị bầu cử. Báo Hà Nam điện tử đăng toàn bộ danh sách 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 02 đơn vị bầu cử của tỉnh.
25/03/2021
Chiều ngày 24/3/2021, tại Thành phố Phủ Lý, Ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV – Đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Hà Nam tổ chức phiên họp lần thứ nhất, để triển khai một số nhiệm vụ của Ban trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Đồng chí Nguyễn Đức Toàn – UVBTV tỉnh ủy – Bí thư thành ủy –Trưởng ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV- Đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Hà Nam chủ trì hội nghị.