Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

UBND các huyện, thành phố Huyện Thanh Liêm  
04/01/2017
Thanh Liêm - mảnh đất có vùng văn hóa truyền thống Liễu Đôi, cũng là quê hương của những danh nhân lịch sử vĩ đại như Lê Hoàn, Đinh Công Tráng. Phát huy truyền thống hào hùng của cha ông, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Liêm đã khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, từng bước vững vàng trên con đường xây dựng huyện nông thôn mới (NTM).
16/07/2004
Thanh Liêm có tiềm năng du lịch sinh thái tự nhiên với các di tích lịch sử nổi tiếng: Kẽm Trống (Thanh Hải), chùa Châu (Kiện Khê), chùa Tiên (Thanh Lưu). Huyện có hai tuyến quốc lộ 1A và 21A chạy qua. Vị trí địa lý của huyện thuận lợi cho liên doanh, liên kết trao đối, thu hút đầu tư cũng như lưu thông hàng hóa.