Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng chống dịch nCoV  
06/12/2021
Ngày 03/12/2021, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Công văn số 3354/UBND-KGVX về việc tăng cường chỉ đạo công tác tiêm vắc xin và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
05/12/2021
Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ (Nghị quyết số 128/NQ-CP) quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP, trong đó yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở kinh doanh dịch vụ, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ quan, công sở tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên cho người có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao. Bên cạnh đó, trong thời gian gần đây, Sở Y tế đã nhận được văn bản đề xuất của một số đơn vị về nhu cầu tập huấn và tự tổ chức xét nghiệm COVID-19 bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2.
05/12/2021
Ngày 27 tháng 11 năm 2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 318/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19.
05/12/2021
Hiện nay, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hà Nam là 01 trong 05 địa phương dẫn đầu toàn quốc về công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).
30/11/2021
Ngày 30/11/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức liên hoan tuyên truyền cổ động "Phòng, chống dịch bệnh Covid-19” tỉnh Hà Nam năm 2021.
29/11/2021
Ngày 28/11/2021, Sở Y tế ban hành Thông báo số 3277/TB-SYT về đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam (cập nhật đến 12 giờ, ngày 28/11/2021).
24/11/2021
Ngày 19/11/2021, Bộ Y tế ban hành Công văn số 9830/BYT-DP về việc tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
23/11/2021
Ngày 21/11/2021, Sở Y tế ban hành Thông báo số 3187/TB-SYT về đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam (cập nhật đến 12 giờ, ngày 21/11/2021).
18/11/2021
Cuộc thi “Chung tay phòng, chống dịch Covid 19” do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Tại tỉnh Hà Nam, Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh đã có công văn gửi tất cả các đơn vị, địa phương yêu cầu triển khai nghiêm túc, chất lượng Cuộc thi “Chung tay phòng, chống dịch Covid-19” trên mạng xã hội VCNet.
16/11/2021
Ngày 14/11/2021, Sở Y tế ban hành Thông báo số 3082/TB-SYT về đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam (cập nhật đến 12 giờ, ngày 14/11/2021).
13/11/2021
Ngày 12/11/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3142/KH-UBND về việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
12/11/2021
Ngày 08/11/2021, Bộ Y tế ban hành Công văn số 9472/BYT-MT về việc triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.
11/11/2021
Chiều ngày 10/11/2021, tỉnh Hà Nam tổ chức tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
10/11/2021
Ngày 09/11/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3082/UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
09/11/2021
Ngày 07/11/2021, Sở Y tế ban hành Thông báo số 2993/TB-SYT về đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam (cập nhật đến 12 giờ, ngày 07/11/2021).
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page