Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
27/06/2022
Ngày 23/6/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1298/QĐ-UBND về việc phê duyết danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2022 (đợt 2)
22/06/2022
Sáng ngày 22/6/2022, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 (kỳ họp thứ 8), HĐND tỉnh Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp.
16/06/2022
Sáng ngày 16/6/2022, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6, triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 7/2022. Bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.
17/02/2022
Ngày 09/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 327/UBND-TH về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
14/01/2022
Ngày 24/12/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2232/QĐ-UBND về việc cấp thẻ giám định viên tư pháp.
14/01/2022
Ngày 08/12/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2111/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm giám định viên tư pháp.
14/01/2022
Ngày 13/01/2022, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 01/TB-UBND về lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam năm 2022.
01/01/2022
Ngày 30/12/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2344/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
01/01/2022
Ngày 30/12/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2343/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam
25/12/2021
Ngày 20 tháng 12 năm 2021, Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU về việc tổ chức Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
21/12/2021
Ngày 17/12/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3542/UBND-KGVX về việc tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới.
07/12/2021
Ngày 06/12/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2101/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Hà Nam năm 2021”.
06/12/2021
Ngày 03/12/2021, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Công văn số 3354/UBND-KGVX về việc tăng cường chỉ đạo công tác tiêm vắc xin và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
03/12/2021
Ngày 30/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh Quy định về quản lý đầu tư, xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
03/12/2021
Ngày 30/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Quy định về trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page