Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
11/09/2020
Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, ngày 09/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 2733/UBND-KGVX về thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
12345678
Previous Page 1-15 Next Page