Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
19/04/2024
Ngày 15/4/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh Hà Nam về ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
05/04/2024
Ngày 04/4/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hoạt động kiểm định, giám định xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
22/02/2024
Ngày 19/02/2024 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh Hà Nam Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam.
29/12/2023
Sáng ngày 29/12/2023, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu kết luận của đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh.
08/12/2023
Ngày 07/12/2023, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về công tác Quốc phòng địa phương năm 2024.
24/10/2023
Sáng 24/10, tại Trụ sở tiếp dân tỉnh, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023.
18/08/2023
Ngày 03/8/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND quy định mức thu phí, lệ phí trong thực hiện một số thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
18/08/2023
Ngày 17/8/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 45/2023/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam.
15/08/2023
Ngày 11/8/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
14/08/2023
Ngày 11/8/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 42/2023/QĐ-UBND về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2023-2024.
11/08/2023
Ngày 10/8/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 40/2023/QĐ-UBND về việc quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đối với cơ sở giáo dục công lập của tỉnh Hà Nam.
10/08/2023
Ngày 09/8/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 891/QĐ-UBND về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
22/07/2023
Ngày 19/7/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định một số chính sách ưu đãi theo danh mục lĩnh vực, địa bàn đối với các dự án xã hội hoá trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
20/07/2023
Ngày 19/7/2023, UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam kèm theo Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND.
18/07/2023
Ngày 14/7/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 772/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện đợt 1 năm 2023.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page