Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Các sở ban ngành Sở Công Thương  
17/12/2010
Kỳ họp thứ 20 Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVI diễn ra từ ngày 08 đến ngày 09 tháng 12 năm 2010 đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp quan trọng để đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011. Đây cũng là kỳ họp đầu tiên của Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, một sự kiện có ý nghĩa mở đầu cho một thời kỳ ổn định xã hội, phát triển kinh tế của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015.
15/07/2004