Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin%20kh%C3%A1c  
29/11/2023
Ngày 28/11/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 56/2023/QĐ-UBND về việc đổi tên Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản thành Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục.
19/11/2023
Sáng ngày 19/11/2023, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm các hợp tác xã năm 2023.
15/11/2023
Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện công khai thông tin 71 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/10/2023 với số tiền là 131.125.114.121 đồng.
14/11/2023
Ngày 14/11/2023, Trung tâm Truyền thông (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) ban hành Thông cáo báo chí: Cảnh báo mạo danh số Tổng đài tư vấn và chăm sóc khách hàng của cơ quan BHXH.
13/11/2023
Ngày 07/11/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 52/2023/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất; chia tách; hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh Hà Nam.
03/11/2023
Sáng 2/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh và Quy định của UBND tỉnh. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ban ngành; các tổ chức chính trị - xã hội; Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố, thị xã và lãnh đạo UBND xã, phường một số địa phương trong tỉnh.
02/11/2023
Ngày 24/10/2023, Tòa án nhân dân huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 05/2023/QĐ-TA về Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết.
05/10/2023
Chương trình hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023 Chủ đề: Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị
25/09/2023
Căn cứ Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội; Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện công khai thông tin 64 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/8/2023 với số tiền là 126.458.638.299 đồng.
25/09/2023
Ngày 13/9/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1779/KH-UBND tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
22/07/2023
Ngày 19/7/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định một số chính sách ưu đãi theo danh mục lĩnh vực, địa bàn đối với các dự án xã hội hoá trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
27/06/2023
Ngày 29/5/2023, Tòa án nhân dân huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 03/2023/QĐ-TA về Thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page