Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo  
#Tên văn bản dự thảoXem chi tiếtTải văn bảnXem các góp ýNgày hết hạn góp ý
1 Lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Bình Lục năm 2019

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

13/01/2020
2 Dự thảo Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

22/12/2019
3 Dự thảo Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

22/12/2019
4 Dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

20/12/2019
5 Dự thảo Quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

29/11/2019
6 Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ ĐTXD đối với nhà văn hóa thôn, tổ dân phố sau sáp nhập theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

28/11/2019
7 Dự thảo Quy định Quản lý công trình nước sạch tập trung nông thôn trên địa bàn Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

24/11/2019
8 Xin ý kiến nhân dân đối với danh mục các tuyến đường, phố và công trình công cộng dự định đặt tên trên địa bàn thành phố​ Phủ Lý​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

22/11/2019
9 Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định hỗ trợ thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn Hà Nam​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

21/11/2019
10 Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 của UBND tỉnh

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

18/11/2019
11 Dự thảo Quy chế phối hợp trong việc cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

18/11/2019
12 Dự thảo Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

30/10/2019
13 Dự thảo Quy định Phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

12/10/2019
14 Dự thảo Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

22/09/2019
15 Dự thảo Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

22/09/2019
16 Dự thảo Quy chế phối hợp quản lý, giám sát chất lượng nước sạch cung cấp cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

13/09/2019
17 Dự thảo Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

17/08/2019
18 Dự thảo Quy chế Hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hà Nam​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

04/08/2019
19 Dự thảo Quy chế Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

04/08/2019
20 Dự thảo quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

24/07/2019
21 Dự thảo Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

11/07/2019
22 Dự thảo Nghị quyết về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm 2019-2020

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

29/06/2019
23 Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ, mức đóng và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng thâm thần tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

28/06/2019
24 Dự thảo Quy chế Quản lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

27/06/2019
25 Dự thảo Quy định trách nhiệm của các cấp, các ngành về quản lý đất đai, giải quyết các thủ tục trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

24/06/2019
26 Dự thảo Quyết định quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Hà Nam trong thời gian tập trung tập huấn thi đấu

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

22/06/2019
27 Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách ưu đãi đối với các dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

16/06/2019
28 Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

03/06/2019
29 Dự thảo Ban hành quy định lập, cấp phát và thanh quyết toán tiền hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

30/05/2019
30 Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

30/05/2019
123
Previous Page 1-30 Next Page