Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo  
#Tên văn bản dự thảoXem chi tiếtTải văn bảnXem các góp ýNgày hết hạn góp ý
1 Xin ý kiến dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù, định mức cấp phát trang thiết bị tập luyện và thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

23/07/2021
2 Xin ý kiến Dự thảo Nghị quyết về việc hỗ trợ học phí đối với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, liên cấp tiểu học và trung học cơ sở công lập của tỉnh tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

12/07/2021
3 Xin ý kiến Dự thảo Nghị quyết về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2021-2022

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

11/07/2021
4 Xin ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

11/07/2021
5 Xin ý kiến Dự thảo “Quy định trình tự phối hợp giải quyết thủ tục hành chính và quản lý nhà nước về đầu tư đối với dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam”

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

05/07/2021
6 Xin ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

04/07/2021
7 Xin ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của ​ UBND tỉnh Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

18/06/2021
8 Xin ý kiến Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

07/06/2021
9 Xin ý kiến Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

07/06/2021
10 Xin ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

06/06/2021
11 Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Duy Tiên

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

30/05/2021
12 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức tiền thưởng đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

29/05/2021
13 Lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với Hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Phủ Lý.

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

26/05/2021
14 Lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với Hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Lý Nhân

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

20/05/2021
15 Xin ý kiến dự thảo Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

07/05/2021
16 Xin ý kiến dự thảo Quy chế Quản lý, khai thác và vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

25/04/2021
17 Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2018

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

10/04/2021
18 Xin ý kiến dự thảo Quy chế kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Hà Nam.

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

26/03/2021
19 Xin ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Duy Tiên

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

25/03/2021
20 Xin ý kiến Dự thảo Quy định một số nội dung lựa chọn chủ đầu tư dự án và quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sử dụng vốn ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

25/02/2021
21 Dự thảo Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

07/01/2021
22 Dự thảo Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

07/01/2021
23 Xin ý kiến góp ý dự thảo “Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác và di chuyển mồ mả khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam”

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

02/12/2020
24 Dự thảo Quyết định này Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Hà Nam​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

01/12/2020
25 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý cây xanh, chiếu sáng trên địa bàntỉnh Hà Nam​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

16/11/2020
26 Dự thảo Tờ trình và Quyết định về việc quy định về mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất đối với các trường hợp thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá, thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Hà

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

14/11/2020
27 Góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

11/11/2020
28 Dự thảo Tờ trình và ​Nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

07/11/2020
29 Dự thảo Quy định khoán kinh phí sử dụng xe ô tô tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Nam.​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

29/10/2020
30 Lấy ý kiến tham gia dự thảo Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 của tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

17/10/2020
12345
Previous Page 1-30 Next Page