Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo  
#Tên văn bản dự thảoXem chi tiếtTải văn bảnXem các góp ýNgày hết hạn góp ý
1 Xin ý kiến dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

17/12/2021
2 Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

17/12/2021
3 Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi Điều 18 của quy định về thu phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh HàNam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

28/11/2021
4 Xin ý kiến góp ý dự thảo Quy định Chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng tải trên Cổng/Trang Thông tin điện tử, bản tin của các cơ quan trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

27/11/2021
5 Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết: Quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

22/11/2021
6 Xin ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết thông qua điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

22/11/2021
7 Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND ngày 02/7/2015 về quy định quản lý quy hoạch, xây dựng và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

20/11/2021
8 Xin ý kiến góp ý dự thảo nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

15/11/2021
9 Xin ý kiến góp ý dự thảo quy định mức hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp; mức trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

14/11/2021
10 Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết quy định Chính sách hỗ trợ một số nội dung sản xuất nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

28/10/2021
11 Xin ý kiến dự thảo Quyết định ban hành “Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

26/10/2021
12 Xin ý kiến dự thảo Quyết định Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 3 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

14/10/2021
13 Xin ý kiến dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

10/10/2021
14 Xin ý kiến dự thảo Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung giá tính thuế tài nguyên vào bảng giá tính thuế tài nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

23/09/2021
15 Xin ý kiến dự thảo Quy định Chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng tải trên Cổng/Trang Thông tin điện tử, bản tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

09/09/2021
16 Xin ý kiến dự thảo Tờ trình và Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hà Nam" ban hành kèm theo Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

13/08/2021
17 Xin ý kiến dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung giá tính thuế tài nguyên vào bảng giá tính thuế tài nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh Hà Nam.

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

01/08/2021
18 Xin ý kiến dự thảo Quyết định ban hành “Danh mục cây xanh trồng, cây xanh trồng hạn chế, cây xanh cấm trồng tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam"​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

30/07/2021
19 Xin ý kiến dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù, định mức cấp phát trang thiết bị tập luyện và thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

23/07/2021
20 Xin ý kiến Dự thảo Nghị quyết về việc hỗ trợ học phí đối với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, liên cấp tiểu học và trung học cơ sở công lập của tỉnh tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

12/07/2021
21 Xin ý kiến Dự thảo Nghị quyết về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2021-2022

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

11/07/2021
22 Xin ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

11/07/2021
23 Xin ý kiến Dự thảo “Quy định trình tự phối hợp giải quyết thủ tục hành chính và quản lý nhà nước về đầu tư đối với dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam”

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

05/07/2021
24 Xin ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

04/07/2021
25 Xin ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của ​ UBND tỉnh Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

18/06/2021
26 Xin ý kiến Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

07/06/2021
27 Xin ý kiến Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

07/06/2021
28 Xin ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

06/06/2021
29 Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Duy Tiên

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

30/05/2021
30 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức tiền thưởng đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

29/05/2021
12345
Previous Page 1-30 Next Page