Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo  
#Tên văn bản dự thảoXem chi tiếtTải văn bảnXem các góp ýNgày hết hạn góp ý
1 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định quy định giá bán nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2023-2024​​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

19/01/2023
2 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

31/12/2022
3 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

31/12/2022
4 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

22/12/2022
5 Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hà Nam ​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

20/12/2022
6 Xin ý kiến ​góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 11/2020-HĐND ngày 14/7/2020​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

18/12/2022
7 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định công nhận, thu hồi xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

08/12/2022
8 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

30/11/2022
9 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Hà Nam".

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

30/11/2022
10 Xin ý kiến Dự thảo Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

30/11/2022
11 Xin ý kiến góp ý Tự thảo Quyết định Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

18/11/2022
12 Xin ý kiến góp ý D​ự thảo Nghị quyết: Thông qua cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh trong các cơ sở giáo dục công lập của tỉnh Hà Nam​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

18/11/2022
13 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối ​với nhà trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

14/11/2022
14 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

30/10/2022
15 Xin ý kiến góp ý dự thảo NQ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

30/10/2022
16 Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình chỉnh trang, bảo vệ môi trường đô thị (công trình xử lý nước thải, cây xanh và nghĩa trang đô thị)

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

30/10/2022
17 Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

30/10/2022
18 Xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch Triển khai Quyết định số 964/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

20/10/2022
19 Xin ý kiến Dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

14/10/2022
20 Xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

12/10/2022
21 Xin ý kiến đối với Dự thảo Quyết định ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên cổng thông tin điện tử

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

17/09/2022
22 Xin ý kiến dự thảo Quy định danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

05/09/2022
23 Xin ý kiếm góp ý Dự thảo Nghị quyết: Về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2022-2023

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

18/08/2022
24 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển DNNVV

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

06/02/2022