Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo  
#Tên văn bản dự thảoXem chi tiếtTải văn bảnXem các góp ýNgày hết hạn góp ý
1 Xin ý kiến đối với Dự thảo Quyết định ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên cổng thông tin điện tử

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

17/09/2022
2 Xin ý kiến dự thảo Quy định danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

05/09/2022
3 Xin ý kiếm góp ý Dự thảo Nghị quyết: Về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2022-2023

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

18/08/2022
4 Xin ý kiến dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

12/08/2022
5 Xin ý kiến Nhân dân về Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh "Quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, học viên đoạt giải và giáo viên bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi"

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

01/07/2022
6 Xin ý kiến nhân dân về Dự thảo Nghị quyết về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2022-2023

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

30/06/2022
7 Xin ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết Ban hành chính sách khuyến khích đối với học sinh, giáo viên Trường THPT chuyên Biên Hòa

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

30/06/2022
8 Xin ý kiến nhân dân về Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

30/06/2022
9 Xin ý kiến nhân dân về việc ban hành Quyết định ban hành Khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Hà Nam"

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

11/06/2022
10 Xin ý kiến nhân dân về kế hoạch Thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế sốvà xã hội số giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

10/06/2022
11 Xin ý kiến nhân dân đối với danh mục tên đường, phố dự kiến đặt tên trên địa bàn thị trấn Tân Thanh và thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

28/04/2022
12 XIN Ý KIẾN ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH HÀ NAM ĐẾN NĂM 2025 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

15/04/2022
13 Xin ý kiến góp ý đối với Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Duy Tiên

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

08/04/2022
14 Xin ý kiến góp dự thảo Nghị quyết ban hành "Quy định chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam"

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

05/04/2022
15 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ và quy định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

01/04/2022
16 Xin ý kiến góp ý dự thảo Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ về diện tích đất xen kẽ để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

25/03/2022
17 Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

10/03/2022
18 Xin ý kiến góp ý dự thảo Quy chuẩn KTĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Hà Nam trên Cổng Thông tin điện tử

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

27/02/2022
19 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết Quy chế thu, sử dụng các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục công lập của tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

25/02/2022
20 Xin ý kiến góp ý dự thảo Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng và di chuyển phần mộ riêng lẻ về nghĩa trang tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

04/02/2022
21 Xin ý kiến dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

17/12/2021
22 Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

17/12/2021
23 Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi Điều 18 của quy định về thu phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh HàNam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

28/11/2021
24 Xin ý kiến góp ý dự thảo Quy định Chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng tải trên Cổng/Trang Thông tin điện tử, bản tin của các cơ quan trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

27/11/2021
25 Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết: Quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

22/11/2021
26 Xin ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết thông qua điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

22/11/2021
27 Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND ngày 02/7/2015 về quy định quản lý quy hoạch, xây dựng và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

20/11/2021
28 Xin ý kiến góp ý dự thảo nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

15/11/2021
29 Xin ý kiến góp ý dự thảo quy định mức hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp; mức trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

14/11/2021
30 Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết quy định Chính sách hỗ trợ một số nội dung sản xuất nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

28/10/2021
123456
Previous Page 1-30 Next Page