Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass16BD5A6EEE1F4A668EBE1FD002B64FC9>Xin chào các anh/chị. Tôi thấy cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam có đưa ra tương đối nhiều dịch vụ công trực tuyến và rất mừng vì điều đó. Tuy nhiên, khi thử vào các dịch vụ công của sở Xây dựng, tôi có nhận xét chương trình này không đáp ứng yêu cầu, vì tôi gõ rất linh tinh: trường số thì gõ text và không thấy phản ứng gì, vẫn ghi vào hồ sơ,... Thử qua vậy đã thấy không dùng được. Thiết nghĩ các anh/chị làm công tác quản lý về lĩnh vực CNTT cần phải kiểm tra trước những ứng dụng rồi hãy cho đưa lên cổng thông tin phục vụ người dân. Rất mong các anh/chị kiểm tra lại xem và yêu cầu các đơn vị phát triển sửa chữa trước khi mang ra phục vụ người dân tránh làm ảnh hưởng tới mục đích tốt đẹp của cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam.</div>
Nguyen Van A
0913571964
12 Nguyen Trai Ha Nọi
26/08/2010

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Phần mềm Cấp phép xây dựng được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt tại quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2009 và giao cho Sở Xây dựng làm chủ đầu tư. Hiện nay, phần mềm đã được đưa vào sử dụng gồm 02 phần. Phần thứ nhất nhằm giải quyết các quy trình nghiệp vụ về cấp phép xây dựng chạy trên mạng LAN của Sở Xây dựng. Phần thứ hai để tiếp nhận và thông báo kết quả cấp phép xây dựng chạy trên mạng Internet thông qua Cổng Thông tin điện tử Hà Nam. Trước khi cho phép đưa vào sử dụng, Sở Thông tin và Truyền thông đã kiểm tra các tác nhân và trường hợp sử dụng để phần mềm đảm bảo đầy đủ các tính năng như dự án đã được phê duyệt. Qua ý kiến của bạn, chúng tôi đã kiểm tra và xác thực phần tiếp nhận và thông báo kết quả cấp phép xây dựng chạy trên mạng Internet vẫn cho phép nhập text vào trường số. Tuy nhiên, lỗi này không làm cho phần mềm không thể dùng được. Chúng tôi đã thông báo với chủ đầu tư và đơn vị phát triển hệ thống chỉnh sửa. Xin cảm ơn những ý kiến xây dựng của bạn. Mong bạn tiếp tục có những ý kiến đóng góp nhằm xây dựng Cổng Thông tin điện tử Hà Nam ngày càng tốt hơn./.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5999
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:5985
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp