Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
UBND huyện Thanh Liêm
UBND huyện có tổ chức thi tuyển công chức trong lĩnh vực nào không? Hay chỉ ở tỉnh mới có thẩm quyền tuyển dụng cán bộ, công chức? Nếu như vậy thì bao nhiêu lâu lại có đợt tổ chức thi tuyển.
Đinh Thu Ngân
Thanh Hà, Thanh Liêm, Hà Nam
15/09/2010
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5482
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5481
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Giáo dục phổ thông
  • Doanh nghiệp
  • Thủ tục hành chính
  • Thủ tục hành chính