Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Công Thương
Cử tri xã Mộc Nam, thị xã Duy Tiên đề nghị Tỉnh tăng cường quỹ khuyến công cho làng nghề.
Cử tri xã Mộc Nam, thị xã Duy Tiên
23/07/2020
2.1. Theo quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công và Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Hà Nam thì hiện nay không có quỹ khuyến công để triển khai hỗ trợ các làng nghề mà hàng năm Bộ Công Thương, UBND tỉnh, UBND huyện Kim Bảng và thị xã Duy Tiên đã dành một nguồn kinh phí khuyến công nhất định để hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tại các làng nghề.
2.2. Trong giai đoạn từ 2011-2020, từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và địa phương, Sở Công Thương đã tập trung chỉ đạo, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tại các làng nghề dệt lụa Nha Xá (xã Mộc Nam), trống Đọi Tam, mây giang đan Ngọc Động, gốm Quyết Thành, thêu ren Thanh Hà, dệt vải Hòa Hậu ... trong việc đào tạo nghệ cho lao động; đầu tư mua sắm máy móc thiết bị tiên tiến hiện đại vào sản xuất; công nhận nghệ nhân, thợ giỏi, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; xây dựng website thương mại điện tử; tham gia các hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh nhằm nhằm khôi phục và phát triển bền vững các làng nghề trên địa bàn tỉnh.
2.3. Trong thời gian tới, với nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và địa phương, Sở Công Thương sẽ tiếp tục tập trung hỗ các cơ sở công nghiệp nông thôn tại làng nghề trong việc: Đầu tư mua sắm máy móc tiên tiến vào sản xuất tiểu thủ công nghiệp; hỗ trợ sản xuất sạch hơn; lập dự án đầu tư, marketing, quản lý sản xuất, tài chính, kế toán, nhân lực; hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước. Đồng thời, đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã dành nguồn kinh phí khuyến công của địa phương mình để hỗ trợ các làng nghề trong đó có làng nghề lụa Nha Xã, xã Mộc Nam trên cơ sở thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công, đảm bảo nguyên tắc ưu tiên những ngành nghề được hỗ trợ theo quy định.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5481
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:0
Câu hỏi đã trả lời:5481
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Thủ tục hành chính
  • Đấu thầu, mua sắm công