Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClassBAACE77AB33C425DA45F489215092020>Qua theo dõi phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết thành phố HCM và Hà Nội đang siết chặt hoạt động game online. Vậy tại tỉnh Hà Nam có biệt pháp để siết chặt hoạt động trên hay chửa?</div>
memory
phu ly - ha nam
13/08/2010

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Thực hiện Công văn số 2455/BTTTT-PTTH TTĐT ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường quản lý đối với dịch vụ trò chơi trực tuyến và Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2009 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Quy định thời gian hoạt động đối với các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam đã có công văn yêu cầu: 1. Phòng văn hoá và thông tin các huyện, thành phố phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn phổ biến, tuyên truyền nội dung 2 văn bản trên tới các đại lý Internet thuộc địa bàn quản lý; tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định thời gian hoạt động của các đại lý Internet trên địa bàn. 2. Viễn thông Hà Nam, Chi nhánh Viettel Hà Nam triển khai các biện pháp kỹ thuật ngừng cung cấp dịch vụ Internet cho các đại lý Internet từ 23 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, thời gian thực hiện từ ngày 01 tháng 9 năm 2010. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, chính quyền các cấp kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các đại lý Internet, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Hà Nam vi phạm quy định. Mời bạn xem tài liệu ở tập tin đính kèm.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5999
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:5985
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp