Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass536E5D973D594C6DB7ED775775D5333E>Tôi là một người con của Hà Nam, tôi thực sự rất muốn về làm việc ở Hà Nam nhưng những thông tin tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước tôi thấy rất khó tiếp cận.Ngày nay với dich vụ internet rất phát triển tại sao các cơ quan nhà nước không đăng tin tuyển dụng lên các trang web của đơn vi mình để lựa chọn những người có đủ năng lực làm việc mà chỉ dán thông tin tại đơn vị mình. Phải chăng việc đăng tin tuyển dụng không nhằm mục đích cho nhiều người biết mà chỉ dành cho các con em cán bộ trong ngành.</div>
Trần xuân Bách
0928714077
Châu giang - Duy tiên - hà nam
15/10/2010
Nội dung bạn hỏi không thuộc phạm vi trả lời của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, vì vậy chúng tôi đã chuyển câu hỏi của bạn đến Văn phòng UBND Tỉnh để được trả lời cụ thể. Bạn có thể bấm vào đây để xem tình trạng câu hỏi của bạn !.
Rất cảm ơn bạn đã tham gia chuyên mục Hỏi - Đáp của chúng tôi.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5768
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5766
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp