Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClassD8A702BB0CF94F77BFF4AD479822C3F9> Hiên nay tôi bắt gặp rất nhiều hiệu thuốc tư nhân, Tuy nhiên người bán thuốc không có bất kỳ chứng chỉ gì về y.Vậy các nhà thuốc tư nhân trên có bị vi phạm không? và nếu vi phạm thì hình phạt thế nào? tôi muốn làm đơn tố cáo các hành vi sai phạm trên thì gửi đến đâu?</div>
Trần xuân Bách
0928714077
Châu giang - Duy tiên -Hà Nam
15/10/2010
Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Trước hết Sở Y tế Hà Nam xin cám ơn ông cũng như những công dân trong tỉnh quan tâm tới công tác chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân nên đã hiện và có những ý kiến rất tích cực giúp cho công tác quản lý nhà nước Y tế trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của nhân dân trong tỉnh và cá nhân ông đối với ngành Y tế nói chung và lĩnh vực quản lý các cơ sở hành nghề y - dược tư nhân nói riêng. Đồng thời Sở Y tế Hà Nam xin trả lời Ông như sau: Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14/6/2005. Căn cứ Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dược. Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược. Căn cứ các văn bản trên thì những nội dung Ông nêu trong thư thuộc lĩnh vực hành nghề dược tư nhân và cơ sở hành nghề dược tư nhân hợp pháp cần phải đáp ứng 2 điều kiện sau: 1- Người phụ trách chuyên môn của cơ sở phải được cấp Chứng chỉ hành nghề Dược; Muốn được cấp Chứng chỉ hành nghề dược thì cá nhân đó phải làm hồ sơ xin cấp Chứng chỉ hành nghề dược gửi về Sở Y tế, trong hồ sơ phải có: + Bằng sao về dược (Có công chứng) công nhận trình độ chuyên môn về dược (Dược sỹ đại học, Dược sỹ trung học, Dược tá ...), không cần bằng cấp hoặc chứng chỉ về y. + Các giấy tờ khác chứng nhận(về sức khoẻ, thời gian hành nghề ...). Khi nhận được hồ sơ Sở Y tế tiến hành thẩm định nếu đạt thì Sở Y tế cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân theo một trong những loại hình (nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý bán thuốc ...). Một cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề dược thì cá nhân đó được phép bán thuốc tại một cơ sở kinh doanh thuốc (nếu cơ sở đó đã được cấp Giấy đủ điều kiện kinh doanh thuốc). 2- Cơ sở phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc: Để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cơ sở phải làm hồ sơ (theo mẫu quy định) gửi về Sở Y tế và Sở Y tế là đầu mối cùng với Phòng Y tế huyện, thành phố tiến hành thẩm định (về hồ sơ, cơ sở vật chất, điều kiện bảo quản thuốc, điều kiện vệ sinh ...) nếu đạt thì Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. Như vậy một cơ sở bán thuốc đồng thời có Chứng chỉ hành nghề dược của người phụ trách chuyên môn và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do Sở Y tế cấp thì cơ sở đó là cơ sở kinh doanh thuốc hợp pháp. Căn cứ vào những nội dung đã nêu trên thì người bán thuốc không nhất thiết phải có chứng chỉ hoặc bằng cấp về y mà chỉ cần có bằng cấp chứng nhận chuyên môn về dược là đủ.Do vậy tại các cơ sở bán thuốc nếu người bán thuốc có bằng cấp chứng nhận chuyên môn về dược (không có chứng chỉ, bằng cấp về y) thì cơ sở bán thuốc không vi phạm. Trong quá trình hành nghề, nếu các cơ sở có vi phạm thì sẽ bị xử lý theo Nghị định số 45/2005/NĐ-CP ngày 06/4/2005 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Theo phân cấp quản lý Nhà nước về Y tế thì Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước về Y tế trên địa bàn toàn tỉnh; Phòng Y tế huyện/thành phố tham mưu cho UBND huyện/thành phố quản lý nhà nước về Y tế trên địa bàn huyện/thành phố. Do vậy nếu Ông làm đơn tố cáo các hành vi sai phạm về lĩnh vực Y tế tư nhân xin ông có thể gửi đơn về Sở Y tế hoặc Phòng y tế địa phương./. Sở Y tế Hà Nam xin trân trọng cám ơn.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5768
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5766
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp