Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClassB9C3AB52CFF44684B2F1BE5C0EB03780>Gần nhà tôi có lắp đặt trạm BTS, tôi đọc nhiều tài liệu liên quan đến vấn đề này, đều khẳng định chưa có bằng chứng chứng minh tác hại của BTS đến con người. Vậy, tôi muốn hỏi: chiều cao của cột phát sóng là bao nhiêu? các thông số kỹ thuật liên quan đến sóng do trạm phát ra thì đảm bảo không ảnh hưởng đến con người (Tiêu chuẩn của nhà nước)?</div>
nguyễn văn mạnh
thanh liêm - hà nam
18/08/2010

Vấn đề bạn hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau: Thông thường trạm BTS loại 1 là công trình xây dựng bao gồm nhà trạm và cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động được xây dựng trên mặt đất, có chiều cao tối thiểu trên 30 m (thường là 36-80 m); Trạm BTS loại 2 là cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động và thiết bị phụ trợ được lắp đặt trên các công trình đã được xây dựng (thường có chiều cao tối thiểu là 18 m trên nóc nhà tối thiểu là 2 tầng). Các thông số kỹ thuật liên quan đến sóng phát ra đảm bảo không ảnh hưởng đến sức khoẻ con người theo tiêu chuẩn nhà nước: Hiện nay quản lý sóng điện từ căn cứ vào tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3718-1:2005 Quản lý an toàn trong trường bức xạ tần số radio- phần 1: Mức phơi nhiễm lớn nhất trong dải tần từ 3 KHz đến 300GHz ( Do Bộ Khoa học và công nghệ ban hành tháng 2/2006), tiêu chuẩn này dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với khuyến nghị của tổ chức Y tế thế giới-WHO; Uỷ ban Quốc tế về phòng chống Bức xạ phi ion hoá- TCNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation protection); mức phơi nhiễm không vượt quá 2 W/m² đối với môi trường sinh sống (phơi nhiễm không do nghề nghiệp), 10 W/m² đối với môi trường làm việc ( phơi nhiễm do nghề nghiệp). Theo quy định hiện hành (theo các Thông tư 09/2009/TT-BTTTT, 10/2009/TT-BTTTT và 11/2009/TT-BTTTT0 từng trạm BTS phải được kiểm định, nếu tuân thủ TCVN 3718-1:2005 thì mới được hoạt động, đồng thời phải đảm bảo các yêu cầu về tiếp đất, chống sét bằng hình thức công bố sự phù hợp./.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5970
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:5956
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp