Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Em học đjều dưỡng 3năm từ 2010 -2013 ,em đã làm đầy đủ gjấy tờ nộp vào phòng thương bjnh huyện nhưng chỉ nhận được số tjền mjễn gjảm cho năm học thứ 3 .Trong khj đó các tỉnh thành khác đều gjảj quyết được 3 năm ak Em mong anh chị gjảj thích gjúp em vớj ak em xjn chân thành cảm ơn
nguyễn thị thắm
Đồng du .bình lục .hà nam
24/03/2014

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015; Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Bộ Giáo dục đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

          Kinh phí để thực hiện việc cấp bù miễn giảm học phí thuộc ngân sách địa phương, Sở Lao động TB&XH đã phân cấp quản lý và thực hiện việc xét duyệt và cấp bù học phí cho các huyện, thành phố. Đề nghị chị liên hệ với Phòng Lao động TB&XH huyện Bình Lục để được xem xét giải quyết./.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5566
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5565
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp