Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
E gio muon xin lam o gan nha cho thuan tien nhung kho qua vi cac cty k nhan ctrai jo a biet cty nao gioi thieu cho e voi
trần mạnh tuấn
Duy tien ha nam
28/03/2014

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:Câu hỏi này không thuộc chức năng và quyền hạn của cơ quan trả lời. Bạn hỏi xin tự tìm công việc thích hợp cho mình

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5566
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5565
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp