Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Các cô/chú cho cháu hỏi năm nay sở có kế hoạch tuyển giáo viên không ạ. Với bằng Kỹ sư CNTT(loại khá) và có thêm chứng chỉ sư phạm thì có cơ hội tham gia giảng dạy môn tin học ở các cơ sở giáo dục không?
Hải Yến
Bình Lục-Hà Nam
04/04/2014

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5564
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5563
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Doanh nghiệp
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp