Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClassFDEE640E59904B4D98DED87BB853C559>Cho em hỏi năm 2014 tỉnh Hà Nam có thi tuyển công chức không ạ</div>
Traàn Thị Ngọc Ánh
01689957041
Đại Cầu , Tiên Tân , Phủ Lý , Hà Nam
10/04/2014

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Hiện nay UBND tỉnh chưa có văn bản chỉ đạo thi công chức năm 2014; nếu UBND tỉnh quyết định tổ chức thi tuyển,  kế hoạch tổ chức thi tuyển sẽ được công khai trên công thông tin điện tử của Sở Nội vụ.       

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5768
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5766
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp