Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClassC42C466D31E24852A476464752883333>cho em hoi hien nay tinh ha nam quan ly thong tin dat bang phan mem nao va bang phuong phap nao</div>
dao thi chiem
0979421505
thanh tan-thanh liem-ha nam
06/05/2011
Xin cảm ơn bạn đã quan tâm tới lĩnh vực quản lý đất đai tại địa phương. Về câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau: Hiện nay, quản lý về thông tin ( bản đồ và hồ sơ địa chính) đất đai tại tỉnh Hà Nam được lưu trữ và quản lý dưới các dạng sau: - Dạng số: Bản đồ và hồ sơ địa chính (các thông tin về đất đai) lưu trữ và quản lý bằng các tập tin (File) trên các phần mềm chuyên dụng như: MicroStation, Mapinfor, Autocad , CADDB, Cilis, Elis và một số phầm mềm phụ trợ khác… - Dạng truyền thống (Giấy): Song song với dạng số các loại bản đồ, hồ sơ địa chính còn được in ra dạng giấy để lưu trữ, quản lý (ở 3 cấp: tỉnh, huyện, xã) theo quy định của Nhà nước. Trong thời gian tới khi hệ thống thông tin đất đai được xây dựng và hoàn thành, thông tin đất đai sẽ được lưu trữ, quản lý, cập nhật trong cơ sở dữ liệu đất đai, khi đó việc tra cứu thông tin có thể thực hiện trên trực tiếp trên Intenet.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5970
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:5956
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp