Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass0D5FD941906C4325A0BAF3176C2F49DF>gia đình tôi hiện đang ở Phú Hoàn,Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý. gia đình tôi muốn tách mảnh đất đang ở thành 2 thửa đất. Vậy điều kiện để tách thửa đất là gì? Và gia đình tôi phải làm những thủ tục gì để được tách thửa? Theo quy định nào của Pháp luật? Xin cảm ơn.</div>
Ngô Huyền
Phú Hoàn, Tiên Hiệp, Phủ Lý
16/04/2014

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Điều kiện được tách thửa:

- Thửa đất sau khi tách phải đảm bảo mỗi thửa đều phải có lối đi.

- Thửa mới phải có diện tích không nhỏ hơn 60m2/thửa, kích thước tối thiểu 3,3x18 m.

- Không được tách thửa đất đối với các trường hợp thửa đất nằm trong khu vực đã có thông báo thu hồi đất để thực hiện các dự án; trong các khu đô thị mới, khu đấu giá, khu giãn dân, khu tái định cư đã có mặt bằng quy hoạch được phê duyệt.

2. Thủ tục và thời gian thực hiện: Theo quy định tại Điều 19, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 của Chính phủ; cụ thể như sau:

2.1. Hồ sơ gồm:

a) Đơn xin tách thửa

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai.

             c) Văn bản giao dịch về chuyển quyền sử dụng đất.( có công chứng)

2.2. Nơi nộp hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phủ Lý.

2.3. Thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5768
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5766
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp