Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass083A107AC43D40369DE8D2F265458890>Theo phụ lục số 01 thông tư 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ tài chính về biểu mức thu phí sử dụng đường bộ, thì mục 1 (mức thu phí đối với ô tô)có phần ghi chú như sau : &quot;Mức thu của 1 tháng năm thứ 2 (từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 24 tính từ khi đăng kiểm và nộp phí) bằng 92% mức phí của 1 tháng năm thứ nhất&quot;. Xe ô tô của chúng tôi có chu kỳ đăng kiểm là 12 tháng và đến hạn đăng kiểm vào tháng 3 hàng năm . Năm 2013 chúng tôi đã nộp phí sử dụng đường bộ năm thứ nhất. Tháng 3/2014, đến kỳ chúng tôi phải nộp phí sử dụng đường bộ năm thứ hai, Vậy nhưng mức phí sử dụng đường bộ mà chúng tôi phải nộp đúng bằng mức phí đối với năm thứ nhất mà không được giảm Vậy đề nghị Quý Cơ quan giải thích giúp tôi Xin chân thành cảm ơn!</div>
Nguyễn Thị Nhuận
Công ty tnhh xd đại cát thành
17/04/2014

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Xe của bạn có chu kỳ Đăng kiểm 1 năm, nếu bạn nộp phí bảo trì đường bộ 1 năm thì sẽ không được miễn giảm.

Trường hợp, xe của bạn có chu kỳ đăng kiểm 1 năm (12 tháng): nếu bạn nộp phí BTĐB đồng thời cả năm thứ nhất và năm thứ 2 tiếp theo thì xe của bạn 1 tháng nộp bằng  92% mức phí của 1 tháng năm thứ nhất (tính từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 24); nếu bạn nộp tiếp cả năm thứ 3 tiếp theo thì xe của bạn nộp 1 tháng bằng  85% mức phí của 1 tháng năm thứ nhất (tính từ tháng thứ 25 đến tháng thứ 30).  

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5768
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5766
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp