Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClassE520C956BC9D41568239B1F572ABBEF7>Tôi là giáo viên tuyển dụng viên chức được chuyển về Phòng giáo dục huyện từ năm 2007 phụ trách quản lý môn Toán. căn cứ Điều 5. Hướng dẫn về công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước quy định tại khoản 5 Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP 1. Đơn vị sự nghiệp công lập được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ quản lý nhà nước và được giao biên chế công chức hàng năm thì người được tuyển dụng theo biên chế công chức để bố trí vào vị trí việc làm, thực hiện các công việc thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được xác định là công chức. 2. Việc giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập phải được xác định bằng văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan có thẩm quyền. Thì tôi rõ ràng là công chức rồi, nhưng tôi xin hết cấp nọ, đến cấp kia đều bị găm hồ sơ và thông báo là hãy đợi đấy???? Vậy trường hợp của tôi , tôi phải hỏi ai để được trả lời dứt điểm là công chức hay viên chức; đây là một câu hỏi dễ (vì căn cứ luật công chức, viên chức thì tôi là Công chức) Sở Nội Vụ có thể trả lời giúp tôi/ tôi rất cám ơn; khi trả lời cho tôi rồi , tôi lấy làm bằng chức để các cấp ra quyết định cho tôi và nếu tôi được xét là công chức thì tôi gặp ai để được ra quyết định chứ nếu không tôi rất bị thiệt thòi ...</div>
Nguyễn Thị Hoa
01273351729
Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam
18/04/2014

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Bạn được tuyển dụng làm giáo viên, nên bạn là viên chức; nếu bạn muốn chuyển thành công chức phải đáp ứng 03 yêu cầu sau:

-  Cơ quan bạn được bố trí và còn biên chế công chức để bố trí cho bạn;

- Vị trí việc làm bạn đảm nhận phải là vị trí công chức;

- Bạn phải trải qua kỳ thi công chức, hoặc được tuyển dụng không qua thi tuyển (nếu bạn đủ điều kiện quy định).

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5767
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5765
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp